Emanuel Dekis[UA]

Emanuel Dekis är en svensk konstnär från Uppsala. Dekis är en välkänd
namn i den urbana konstvärlden och är känd för sina tekniska färdigheter
namn och dess rytmiska flöde. Hans höga och jämna kvalitet i sin produkt-
ion har lett till att han idag betraktas som en av de absolut bästa inom
urban konst. Dekis började sin karriär 1992 och firar 30 år som artist i
samband med denna utställning.

Se utställningen (2022.08.20-2022.09.30)